Stabilirea cooperării internaționale între ASEM și instituții de învățământ superior din Zambia și Botswana

În perioada 25 februarie – 1 martie 2024 reprezentanții Academiei de Studii Economice din Moldova au efectuat o vizită la Universitatea din Zambia. Vizita a fost dedicată stabilirii cooperării internaționale cu instituții de învățământ superior din Zambia și Botswana.

În cadrul întrevederilor, Olesea SÂRBU, dr., Prorector pentru Relații Internaționale și Proiecte Europene și Anastasia STRELNICOVA, șef serviciu Proiecte și Programe Europene, împreună cu reprezentanții Universității din Zambia și a Universității BOTHO din Botswana au stabilit domeniile de cooperare, care se axează pe dezvoltarea programelor cu diploma dublă. Discuțiile s-au axat pe promovarea mobilității academice, promovarea ofertei academice pentru atragerea studenților din Zambia și Botswana, precum și dezvoltarea și implementarea proiectelor internaționale.

Totodată, reprezentanții ASEM au participat la Primul Forum International dedicat promovării Științei Deschise, organizat de către Universitatea din Zambia.

Semnarea Acordului de Cooperare cu instituțiile de învățământ superior din Zambia și Botswana va permite extinderea parteneriatului cu universități din regiunea Africii Sub-Sahariene, schimbul de bune practici, dezvoltarea profesională a comunităților academice și de cercetare, precum și organizarea evenimentelor internaționale.