Stimaţi Profesori, Felicitări cu prilejul Zilei Profesionale!

Cu sincere sentimente de gratitudine pentru munca Dumneavoastră, Vă adresăm cele mai cordiale felicitări cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ.

Aducem mulțumiri și prețuire pentru eforturile depuse educării tinerei generații. Vă asigurăm de toată considerațiunea și aprecierea pentru dăruire, sacrificiu, competență, pentru munca depusă și Vă dorim recunoaștere, prosperitate, noi realizări remarcabile și succese în activitatea profesională!

Cu deosebit respect,

Rector ASEM,
Alexandru STRATAN, dr.hab., prof. univ.,
Membru corespondent al AŞM