Studentul-doctorand al Şcolii Doctorale ASEM – câştigător al Bursei pe domenii ştiinţifice pe anul 2022

În cadrul Şedinței Guvernului din 12 ianuarie 2022, a fost aprobată lista studenților-doctoranzi care vor primi Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice.
Studentul-doctorand Gagauz Valeriu, specialitatea științifică 521.04. Marketing și logistică, anul IV, Școala doctorală ASEM, conducător de doctorat – BELOSTECINIC Grigore, dr. hab., prof. univ., academician, va beneficia de Bursa pe domenii ştiinţifice pentru anul 2022.

Bursele se acordă pentru un an calendaristic studenților-doctoranzi înmatriculați la studii la forma de învățământ cu frecvență la zi, cât și cu frecvență redusă, finanțați din bugetul de stat și în bază de contract. Prin acordarea acestor burse, Guvernul îşi propune să sporească atractivitatea studiilor doctorale şi calitatea acestora, precum şi să valorifice potenţialul  tinerilor, motivându-i să se încadreze în activitatea de cercetare şi inovare.

Academia de Studii Economice din Moldova felicită călduros studentul-doctorand Gagauz Valeriu pentru meritele obţinute, dorindu-i noi realizări în activitatea de cercetare.