Activități

Achiziții

Riscuri

Rezultate

Reclamații

23.01.2024 – Obiectul achiziției: Mobilier

Anunț specific de achiziții
Cerere de oferte
Bunuri
(Procesul de licitare cu un singur plic)

Țara: Republica Moldova
Instituția:  Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova
Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova (PÎSM)
ID Proiect: P167790
Titlul subproiectului: Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Inteligența în Afaceri (TICpIA)
Obiectul achiziției: Echipament Informațional, licențe și programe software
Ref. Nr.: MD-ASEM-352237-GO-RFB

 1. Academia de Studii Economice din Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului ”Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-U-01 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului. Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Inteligența în Afaceri (TICpIA).
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului de atribuire în cadrul achiziției de mobilier.
 3. Academia de Studii Economice din Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:
  Lotul 1 – Masă pentru calculator
 4. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții — Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 5. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la Academia de Studii Economice din Moldova, Dna Svetlana Sanduța email: licitatii@ase.md; rectorat@ase.md.
 6. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos: Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61, înainte de ora 11.00, data 06 februarie 2024.
  Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.
 7. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 8. Adresa menționată mai sus, în punctul 6, 7 este:
  Biroul 501 Blocul A (depunerea ofertelor)
  Svetlana Sanduța, specialist pentru achiziții (bir. 515)
  Str. Bănulescu Bodoni, 61, 2005, Chișinău, Republica Moldova
  +373 22 402 709; +373 22 402 420
  licitatii@ase.md; rectorat@ase.md

24.10.2023 – Anunț de modificare nr. 1 a Documentului de Achiziție

Anunț de modificare nr. 1 a Documentului de Achiziție
MD-ASEM-352237-GO-RFB
1 din 24.10.2023

Echipament Informațional, licențe și programe software

Nr. CDO:  MD-ASEM-352237-GO-RFB

 Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Academia de Studii Economice din Moldova

 Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

 Subproiectul: Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Inteligența în Afaceri (TICpIA)”.

 1. Documentul de achiziție MD-ASEM-352237-GO-RFB, privind achiziționarea Echipamentului informațional, licențe și programe software emis la data de 14.09.2023, modificat prin Amendamentul nr. 1 din 24.10.2023, care poate fi accesat urmând link-ul: https://ase.md, cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor până la 14.11.2023.
 2. Pentru detalii contactați Autoritatea Contractantă: Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova, Republica Moldova, Chișinău, Str. Bănulescu Bodoni,61 MD 2005, bir. 501, licitatii@ase.md, tel: 022-402-920, 079462811

14.09.2023 – Echipament Informațional, licențe și programe software

Anunț specific de achiziții
Cerere de oferte
Bunuri
(Procesul de licitare cu un singur plic)

Țara: Republica Moldova
Instituția:  Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova
Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova (PÎSM)
ID Proiect: P167790
Titlul subproiectului: Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Inteligența în Afaceri (TICpIA)
Obiectul achiziției: Echipament Informațional, licențe și programe software
Ref. Nr.: MD-ASEM-352237-GO-RFB

 1. Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-ASEM-352237-GO-RFB din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Inteligența în Afaceri (TICpIA)”.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în cadrul achiziției echipamentului informațional, licențe și programe software
  • Lotul 1. Calculatoare și componente PC;
  • Lotul 2. Panouri interactive pentru educație;
  • Lotul 3. Soluție de protecție și securitate antivirus;
  • Lotul 4. Licențe pentru infrastructura laboratoarelor GIS și ”Internet og Things”;
  • Lotul 5. Sistem de Videoconferință Tip 1;
  • Lotul 6. Sistem de Videoconferință Tip 2;
  • Lotul 7. Rețea transport date fizică și Wi-Fi.
 3. Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea  echipamentului informațional, licențe și programe software (conform anexei)
 4. Achiziția se va desfășura prin procedura cererii de ofertă (CDO) prin abordarea pieții naționale, astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
 5. Documentul de achizitie in limba română poate fi obtinut de Ofertanți interesati la depunerea unei cereri scrise la adresa de email: licitatii@ase.md, gratis. Documentul în format electronic va fi trimis prin email de către Autoritatea contractantă – Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chișinău, bd. Bănulescu Bodoni,61.
 6. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa – Republica Moldova, mun. Chișinău., Bănulescu Bodoni, 61, bir. 501 până la data  de 24.10.2023 ora 10:00.
  Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 7. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa – Chișinău., str. Bănulescu Bodoni, 61, et.3 Sala Senatului data de 24.10.2023 ora  la 10:15.
 8. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o Declarație de garanție a ofertelor“.
 9. Adresa menționată mai sus, în punctul 5,6 este: Republica Moldova, Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 61 MD 2005, bir. 515, licitatii@ase.md, tel: 022-402-920; 022-402-709.

Întreabă! Oferă Sugestii! Exprimă-ți opinia!

Proiectul Învățământul Superior din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova beneficiază de finanțare în cadrul Proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației și Cercetării.

Subproiecte: Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru Inteligența în Afaceri (TICpIA)

Adresează întrebări, sugestii sau nemulțumiri, solicită informații adiționale sau depune reclamații privind implementarea Proiectului și activităților din cadrul subporiectelor.

Date de Contact Instituție:
În persoană pe adresa: Str. Bănulescu Bodoni, 61 Chișinău
Tel: +373 22 40-27-09
Email: rectorat@ase.md
Verbal: în timpul întâlnirilor, consultărilor sau altor activități de informare și implicare. Nemulțumirile depuse verbal vor fi menționate în procesele-verbale ale ședințelor și înregistrate conform regulamentului proiectului.
Viber/Watzapp/
Facebook
+373 69148584

Lucrătorii Proiectului sau persoanele care doresc să se adreseze anonim pot utiliza numărul de telefon: +37368055297 sau +37369148584

Răspunsurile la adresările ANONIME vor fi plasate pe e pagina web sau panoul informativ din cadrul instituției.

Date de contact ale Echipei de Implementare a Proiectului:
Online: utilizând pagina web a Minsiterului Educației și Cercetării  https://mecc.gov.md/ro/petitii-online;
Email: mhep@mec.gov.md;cancelaria@mec.gov.md;
Telefon: +373 (0) 22 23 25 02; +373 (0) 22 22 76 20;
În persoană: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et. 13, oficiu 1312;
Verbal: în timpul întâlnirilor, consultărilor sau altor activități de informare și implicare. Nemulțumirile depuse verbal vor fi menționate în procesele-verbale ale ședințelor și înregistrate conform regulamentului proiectului.

Răspunsurile la adresările ANONIME adresate către Echipa de Implementare a Proiectului vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării.

Răspunsul la orice adresare / feedback privind Proiectul se va oferi într-un termen nu mai mare de 15 zile lucrătoare. Persoanele vor fi informate adițional în cazul extinderii termenului de examinare și privind termenul tentativ de oferire a unui răspuns.

Formular de depunere a unei adresări