Activități

Achiziții

Riscuri

Rezultate

Anunț specific de achiziții
Cerere de oferte
Bunuri
(Procesul de licitare cu un singur plic)

Țara: Republica Moldova
Instituția:  Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova
Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova (PÎSM)
ID Proiect: P167790
Titlul subproiectului: Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Inteligența în Afaceri (TICpIA)
Obiectul achiziției: Echipament Informațional, licențe și programe software
Ref. Nr.: MD-ASEM-352237-GO-RFB

 1. Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-ASEM-352237-GO-RFB din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Inteligența în Afaceri (TICpIA)”.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în cadrul achiziției echipamentului informațional, licențe și programe software
  • Lotul 1. Calculatoare și componente PC;
  • Lotul 2. Panouri interactive pentru educație;
  • Lotul 3. Soluție de protecție și securitate antivirus;
  • Lotul 4. Licențe pentru infrastructura laboratoarelor GIS și ”Internet og Things”;
  • Lotul 5. Sistem de Videoconferință Tip 1;
  • Lotul 6. Sistem de Videoconferință Tip 2;
  • Lotul 7. Rețea transport date fizică și Wi-Fi.
 3. Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea  echipamentului informațional, licențe și programe software (conform anexei)
 4. Achiziția se va desfășura prin procedura cererii de ofertă (CDO) prin abordarea pieții naționale, astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
 5. Documentul de achizitie in limba română poate fi obtinut de Ofertanți interesati la depunerea unei cereri scrise la adresa de email: licitatii@ase.md, gratis. Documentul în format electronic va fi trimis prin email de către Autoritatea contractantă – Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chișinău, bd. Bănulescu Bodoni,61.
 6. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa – Republica Moldova, mun. Chișinău., Bănulescu Bodoni, 61, bir. 501 până la data  de 24.10.2023 ora 10:00.
  Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 7. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa – Chișinău., str. Bănulescu Bodoni, 61, et.3 Sala Senatului data de 24.10.2023 ora  la 10:15.
 8. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o Declarație de garanție a ofertelor“.
 9. Adresa menționată mai sus, în punctul 5,6 este: Republica Moldova, Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 61 MD 2005, bir. 515, licitatii@ase.md, tel: 022-402-920; 022-402-709.