Vizita de studiu la Universitatea Brest, Franța în cadrul proiectului COMPASS (ERASMUS+)

În perioada 6-10 iunie 2022, echipa ASEM alături de profesori din alte universitățile din Republica Moldova și reprezentanți ai Ministerului a participat la vizita de studiu la Universitatea Brest, Franța (https://www.univ-brest.fr).


Participanții la vizita de studiu au facut cunoștință cu experiența universității din Brest în domeniul Invățării pe Parcursul Vieții (ULLL), Cadrul legal din Franța în domeniul ULLL dar și legislația și experiența în domeniul validării cunoștințelor și a competențelor profesionale în baza educație non-formale și a experienței profesionale. Participantii la eveniment au vizitat structurile universitare responsabile de organizarea formării continue și de validarea competențelor profesionale din cadrul Universității din Brest, dar și structuri importante din ecosistemul educațional al Universității Brest, precum Open Factory (responsabilă de susținerea startup-urilor) și Centrul universitar de simulări în domeniul medicinei.

In același timp, în cadrul vizitei de studiu au fost prezentate transformările legislative din Republica Moldova în domeniul ULLL, dar și rezultatele obținute de către universitățile din Moldova în domeniul implementării conceptului de formare continuă universitară pe durata de implementare a proiectului COMPASS.

Academia de Studii Economice din Moldova a fost reperezentată de:
Tatiana Bucos, manager proiectul COMPASS;
Aurelia Braguța, director Școala de Formare Continuă a ASEM.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Towards European University Lifelong Learning Model in Moldova/COMPASS, co-finanțat de Comisia Europeana, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practice, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr proiect 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.
Scopul proiectului: Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova. Coordonator proiect: Academia de Studii Economice din Moldova
Alți parteneri din Republica Moldova:

 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Universitatea de Educație Fizică și Sport
 • Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”
 • Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova
 • Universitatea de Stat din Comrat
 • Consiliul Rectorilor din Moldova
 • Ministerul Educației si Cercetării din Moldova

Parteneri UE:

 • European University Continuing Education Network (Belgia)
 • Universitatea din Turku (Finlanda)
 • Universitatea de Formare Continuă din Krems (Austria)
 • Universitatea din Graz (Austria)
 • Institutul de Cercetări și Dezvoltare Politică Europeană (Slovenia)
 • Universitatea din Barcelona (Spania)
 • Universitatea din Genova (Italia)
 • Universitatea din Brest (Franța)

Durata implementare proiect: 15/11/2018 – 14/11/2022

Web proiect: http://compass-project.md