Vizita de studiu la Universitatea Graz, Austria în cadrul proiectului COMPASS (ERASMUS+)

În perioada 20-24 iunie 2022, echipa ASEM alături de profesori din alte universitățile din Republica Moldova și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din RM a participat la vizita de studiu la Universitatea Graz, Austria (https://www.uni-graz.at).

Participanții la vizita de studiu au facut cunoștință cu experiența Universității din Graz în domeniul Invățării pe Parcursul Vieții (ULLL), structurile instituționale implicate în prestarea programelor și serviciilor ULLL dar și cu modul de organizare și funcționare a Rețelei de Formare Continuă Universitară și de Dezvoltare a personalului din Austria – AUCEN (https://www.aucen.ac.at).

Au fost vizitate campusul universității din Graz, Centrul de Formare continuă dar și compania Uni4life (https://www.uniforlife.at), fondată de către universitatea Graz, responsabilă de dezvoltarea și oferirea publicului larg a programelor profesionale de formare continuă.

În cadrul vizitei de studiu universitățile din Moldova au prezentat Centrele de formare continuă, create sau consolidate pe durata proiectului, și documentele interne regulatorii cu referire la Formarea continuă.  O atenție deosebită în cadrul prezentărilor a fost acordată Strategiilor universitare în domeniul IPV și planurilor de acțiuni pentru următorii 5 ani. În același timp, au fost organizate câteva sesiuni de lucru, în cadrul căror participanții au lucrat împreună asupra conceptului Ghidului de transformare ULLL (document important ce urmează a fi elaborat de către fiecare universitate-partener), dar și asupra conceptului Rețelei universitare LLL, care urmează a fi creată în Moldova până la finele proiectului.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Towards European University Lifelong Learning Model in Moldova/COMPASS, co-finanțat de Comisia Europeana, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practice, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr proiect 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Scopul proiectului: Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova.

Coordonator proiect: Academia de Studii Economice din Moldova

Alți parteneri din Republica Moldova:

 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Universitatea de Educație Fizică și Sport
 • Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”
 • Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova
 • Universitatea de Stat din Comrat
 • Consiliul Rectorilor din Moldova
 • Ministerul Educației și Cercetării din Moldova

Parteneri UE:

 • European University Continuing Education Network (Belgia)
 • Universitatea din Turku (Finlanda)
 • Universitatea de Formare Continuă din Krems (Austria)
 • Universitatea din Graz (Austria)
 • Institutul de Cercetări și Dezvoltare Politică Europeană (Slovenia)
 • Universitatea din Barcelona (Spania)
 • Universitatea din Genova (Italia)
 • Universitatea din Brest (Franța)

Durata implementare proiect: 15/11/2018 – 14/11/2022

Web proiect: http://compass-project.md