Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713
Lista curatorilor anului I
D-161 Ciobanu Natalia, lector universitar
D-162 Bîcu Adelina, dr., conf.univ.
D-163 Demerji Maria, dr., conf.univ.
D-164 Tocarenco Veronica, lector universitar
AP-161 Boguș Angela, dr., conf.univ.
MRU-161 Abramihin Cezara, dr., conf.univ.
EG-161 Gutium Tatiana, lector universitar