Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713
Lista curatorilor anului I
D-181
Grîu-Panțureac Maria, lector universitar, Departamentul „Drept”
D-182
Codreanu Alina, lector universitar, Departamentul „Drept”
EG-181
Barbăneagră Oxana, dr.,conf.univ., Departamentul „Teorie şi politici economice”
MRU-181
Bîrsan Svetlana,  dr., conf.univ., Departamentul „Resurse umane, afaceri publice și comunicare”