Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Date de contact

 

http://csie.ase.md

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 401

 

csie@ase.md

 

(22) 40 29 72

Anatol GODONOAGA

Decan, Anatol GODONOAGĂ
dr., conf.univ.

Facultatea "Cibernetică, Statistică și Informatică Economică" este responsabilă de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi cercetări ştiinţifice în domeniul informaticii, statisticii şi ciberneticii economice. Desfăşurarea largă a lucrărilor de edificare a societăţii informaţionale şi creşterea, odată cu concurenţa, a rolului calităţii deciziilor de gestiune a activităţilor economice impun necesitatea pregătirii specialiştilor calificaţi în domeniu. Dobândind, pe parcursul instruirii, capacităţi şi competenţe privind procesele economice şi folosirea metodelor economico-matematice pentru eficientizarea unor asemenea procese, în îmbinare cu operarea lejeră cu mijloacele informatice moderne, tinerii specialişti sunt solicitaţi pe piaţa muncii atât ca informaticieni, cât şi ca economişti.

Facultatea funcţionează în conformitate cu documentele normative în vigoare. Din 2003, dezvoltarea facultăţii se efectuează în conformitate cu Strategia de dezvoltare a Facultăţii CSIE pentru perioada 2003-2007, aprobată în şedinţa Consiliului facultăţii din 21 februarie 2003 (proces verbal nr. 5) şi Strategia de dezvoltare a Facultăţii CSIE pentru perioada 2008-2012, aprobată în şedinţa Consiliului facultăţii din 27 iunie 2008 (proces verbal nr. 7) și pentru perioada 2013-2018, aprobată în şedinţa Consiliului facultăţii iunie 2013 (proces verbal nr. 6) . Scopul dezvoltării Facultăţii CSIE constă în satisfacerea cât mai eficientă a necesităţilor societăţii în specialişti de înaltă calificare şi cercetări ştiinţifice în domeniul informaticii, statisticii şi ciberneticii economice.

În cadrul celor 3 catedre de la facultate - "Cibernetică și Informatică Economică", "Matematică și Statistică Economică"  și "Tehnologii Informaționale" - activeaza 52 de cadre didactice, inclusiv 6 doctori habilitați și 34 doctori în științe. Majoritatea profesorilor facultatii au urmat stagieri la universități din S.U.A., Franța, Germania, Grecia, România, Rusia și Bulgaria.

O buna parte din cursuri sunt asigurate cu manualele elaborate de profesorii facultatii, inclusiv: "Bazele informaticii aplicate" (1999, 2001, 2003, 2005); "Baze de date relationale" (1998); "Statistica teoretica si economica" (1995); "Programarea in logica" (2000); "Econometrie" (1999); "Modelarea proceselor economice" (1998); "Introducere in businessul informational" (1996) etc.