September 13, 2021

Day

Talentul, potențialul și aspirațiile tinerilor din Chişinău sunt premise care permit dezvoltarea sectoarelor dinamice și profitabile ale economiei naționale. Iată de ce, TEKWILL își centrează eforturile pentru încurajarea antreprenoriatului în rândul noilor generații. În anul de învățământ 2021-2022, cu suportul proiectului în Academia de Studii Economice a Moldovei va fi predat antreprenoriatul – una dintre...
Read More