Day

April 25, 2024

Cercetătorii din ASEM – laureaţi ai Concursului Naţional „Teza de doctor de excelenţă a anului 2023”

În data de 25 aprilie 2024, la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a avut loc înmânarea diplomelor laureaților Concursului Național „Teza de excelență a anului 2023”.  În conformitate cu...

Participarea ASEM la Prima Reuniune a Instituțiilor de Învățământ Superior Specializate în Învățământ Turistic din cadrul Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre (BSEC)

În perioada 22-23 aprilie 2024, delegația ASEM, condusă de domnul rector Alexandru STRATAN, alături de decanul facultății Business și Administrarea Afacerilor Roman Livandovschi și doamna șefa a departamentului Comerț, Turism și Alimentația Publică Elena Turcov,...

ASEM: abordări academice ale Multilingvismului și Interculturalității în Contextul Globalizării

În era actuală a globalizării, schimburile culturale și lingvistice sunt mai vibrante și mai complexe ca niciodată. În cadrul acestei evoluții, întâlnirea și împletirea diverselor limbi și culturi devin esențiale pentru o mai bună înțelegere...

Performanța Selecționatei ASEM la Campionatul Național Universitar la Fotbal – Tenis

În perioada 22-23 aprilie 2024 a avut loc Campionatul Național Universitar la Fotbal – Tenis cu participarea a cinci universități: Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea...