A IV-a ediție a Programului de formare profesională „Management și Leadership”

Pe 6 februarie 2023 va fi lansată cea de-a IV-a ediție a Programului de formare profesională Management și Leadership destinat managerilor universitari, elaborat în cadrul proiectului MHELM – „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management”, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de Uniunea Europeană.

Instruirile în cadrul acestui program sunt realizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului MHELM și implementarea cu succes a priorității naționale a Republicii Moldova: „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”.

Proiectul vine ca suport în continuarea reformei sectorului învățământului superior din Republica Moldova, prin consolidarea capacității liderilor și fortificării guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Republica Moldova.

La primele trei ediții ale programului Management și Leadership au participat peste 150 de persoane, reprezentanți ai universităților-partenere din proiect (UTM, ASEM, UASM, USM, USMF, USCahul și USARB) și a partenerilor asociați (USEFS, ULIM și UCCM).

Instruirea se va realiza de 3 ori pe săptămână, în format on-line prin platforma ZOOM în perioada 6 februarie 2023 – 15 iulie 2023. Programul instruirii, materialele de suport și datele de contact ale persoanelor responsabile pot fi consultate pe site-ul oficial al proiectului: https://mhelm.utm.md.

Proiectul MHELM-Moldova Higher Education Leadership and Management, n/r 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.