January 24, 2023

Day

Pe 6 februarie 2023 va fi lansată cea de-a IV-a ediție a Programului de formare profesională Management și Leadership destinat managerilor universitari, elaborat în cadrul proiectului MHELM – „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management”, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de Uniunea Europeană. Instruirile în cadrul acestui program...
Read More
Biblioteca Științifică ASEM oferă acces la resursele companiei EBSCO Publishing, reprezentând 5 baze de date, care includ ediții periodice, cărți, rapoarte, profiluri ale companiilor etc. EBSCO este o resursă multidisciplinară și răspunde nevoilor cadrelor universitare, studenților și cercetătorilor. Link de acces: http://search.ebscohost.com Posibilități de acces: – Acces liber în rețeaua de calculatoare a ASEM; –...
Read More