Academia de Studii Economice din Moldova şi Asociaţia Consultanţilor în Afaceri şi Management din Moldova au semnat un acord de parteneriat

Astăzi, 20.05.2022 Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) şi Asociația Consultanților în Afaceri și Management din Moldova (ACAM) au încheiat un Acord de parteneriat pentru a implementa în comun o serie de proiecte academice, de cercetare şi educaţionale. Acordul a fost semnat de Rectorul ASEM, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM şi Anatolie PALADE, Preşedinte Consiliu ACAM.

Acordul presupune:

  • intensificarea colaborării dintre mediul de afaceri și cel academic prin identificarea proiectelor de dezvoltare a sectorului de consultanță în afaceri și management;
  • introducerea unui nou curs la Ciclul II, Masterat de „Consultanţă în Afaceri şi Management” şi asigurarea suportului programelor de masterat „Administrarea Afacerilor”, „Managementul Proiectelor”, „Digital Business Management”, coordonate de Departamentul „Management și Antreprenoriat”, prin implicarea în predare a consultanţilor certificaţi international, membri ai ACAM;
  • organizarea stagiilor de practică pentru studenții și masteranzii ASEM;
  • elaborarea și implementarea diverselor cercetări și studii;
  • consolidarea eforturilor comune orientate spre susținerea studenților și masteranzilor, a ghidării profesionale și antreprenoriale;
  • participare comună la evenimente tematice (conferințe de business, etc.);
  • publicarea de materiale informative și publicitare (articole tematice, etc.) ş.a.

Academia de Studii Economice din Moldova evoluează continuu, iar tendința de perfecționare şi abilitatea de adaptare la cerințele societății, au plasat ASEM-ul pe treapta celor mai atractive instituții de învățământ superior din Republica Moldova, cu recunoaștere internațională.