Alina TIMOTIN – susținerea tezei de doctorat

Pretendent: Alina TIMOTIN
Conducător de doctorat: Oxana SAVCIUC, dr., conf.univ.
Tema tezei: Marketingul social și posibilități de aplicare în promovarea sănătății
Programul de doctorat: 521.04 Marketing și logistică
Data și ora susținerii: 05 martie 2021, ora 14:00
Localul: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chișinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 59, MD-2005, Bloc B, etaj I, sala 104.

Principalele rezultate obținute:
  1. A fost definit conceptul de marketing social în domeniul sănătății și au fost identificate particularitățile în stabilirea mixului de marketing social.
  2. Au fost identificate și structurate, într-un set de măsuri, cele mai eficiente tehnici de marketing social, ce pot fi utilizate în domeniul sănătății publice din Republica Moldova, în vederea aplicării marketingului social în promovarea sănătăți.
  3. Setul de măsuri propus cuprinde: Modelul T de implementare a marketingului social în Republica Moldova, ghidul practic, programul de studii și schița echipei de dezvoltare a unui program de marketing social.
  4. Implementarea rezultatelor s-a realizat în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică a USMF Nicolae Testemițanu și în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, în Repozitoriul ASEM şi pe pagina web a ANACEC.

Evenimentul va putea fi urmărit on-line pe: https://youtu.be/jZcAGiqgAeQ

Noutăți | Evenimente

Urmărește-ne pe Facebook