ASEM a acordat două titluri de Doctor Honoris Causa

ASAM AYAVEFE şi SAYAD SHANJAHAN – Doctori Honoris Causa ai Academiei de Studii Economice din Moldova!
În data de 30 aprilie 2021, în Galeria de onoare a personalităților care dețin titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA a Academiei de Studii Economice din Moldova, au fost înscrise două nume noi: Sayad Shahjahan şi Yasam Ayavefe.
Decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova de acordare a titlului onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului Sayad Shahjahan – filosof, om de o rară sensibilitate umană, filantrop, om de afaceri, reprezintă o recunoaștere explicită a meritelor deosebite în menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comunitatea academică ASEM.
Comunitatea academică din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, aflându-se într-o permanentă căutare de noi modalități ce ar identifica și apropia valori incontestabile din diverse domenii de excelență, astăzi a acordat titlul onorific de Doctor Honoris Causa, unuia dintre cei mai tineri și reprezentativi exponenți ai mediului inovațional de afaceri YASAM AYAVEFE, personalitate care implementează cu succes tehnologiile IT în diverse domenii, inclusiv în business, economie sustenabilă și ecologică, este președinte și CEO al multor companii de succes.
Ceremonia festivă de acordare a titlului DOCTOR HONORIS CAUSA a fost prezidată de Rectorul ASEM, Academician, dr. hab., Grigore BELOSTECINIC, fiind prezenţi și reprezentanți ai Senatului ASEM, reprezentanţi ai mediului diplomatic și de business.
Larisa DODU-GUGEA, dr. conf univ., decan al Facultății “Relații Economice Internaționale” a ASEM şi Sergiu TUTUNARU, dr. conf univ., Director Incubator IT4BA, Șef Departament InfABal ASEM, au trecut în revistă meritele și realizările excepționale ale lui Sayad Shahjahan şi ale lui Yasam Ayavefe.
La final, publicul a fost surprins cu frumoasele opere interpretate de Corul „Cantabile” a ASEM.