ASEM a acordat titlul de Doctor Honoris Causa Directorului Teatrului Naţional „Radu Stanca”  din Sibiu, Constantin Chiriac

Astăzi, 21 septembrie 2021, în Galeria de onoare a personalităților care dețin titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Academiei de Studii Economice din Moldova, a fost inclus un nou nume, cel al domnului Constantin CHIRIAC, eminentului om de cultură, profesor universitar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, director general al Teatrului Național din Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova de acordare a titlului onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Constantin CHIRIAC reprezintă un semn de recunoaștere publică a parcursului managerial, artistic și academic de excelență, dar și a meritelor deosebite în menținerea și dezvoltarea unor relații de colaborare cu Academia de Studii Economice din Moldova.

Acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului profesor Constantin CHIRIAC nu este deloc întâmplătoare pentru o universitate economică. În prezent, atât antreprenorii, cât și personalitățile culturale vorbesc despre necesitatea unui nou model de cooperare, care ar aduce beneficii atât societății, cât și afacerilor. Arta nu numai stimulează gândirea creativă și contribuie la educație, dar și are un impact direct și indirect asupra economiei, prin creșterea economică și crearea locurilor de muncă, contribuind la dezvoltarea socială și durabilă a societății. Astfel, prin toată activitatea desfășurată, domnul Constantin CHIRIAC nu numai a contribuit direct la dezvoltarea publicului prin artă, dar și indirect la promovarea afacerilor și atracțiilor turistice românești.

În Laudatio, rostit de Angela SOLCAN, dr., conf. univ., Şef Departament „Management şi Antreprenoriat”, Facultatea  „Business şi Administrarea Afacerilor ”au fost trecute în revistă meritele și realizările excepționale ale domnului profesor Constantin CHIRIAC, printre care se numără: „Actor și artist vizionar, o personalitate marcantă a culturii românești, având la activ mai bine de 70 de roluri. Fiind președintele Fundației Democrație prin Cultură, domnul Constantin CHIRIAC este un ambasador fidel al culturii românești. Pe parcursul anilor, a susținut zeci de recitaluri de poezie în toată lumea, inclusiv la Academia de Studii Economice din Moldova. Din 1998, urmează și cariera de cadru didactic la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. În anul 2007 obține titlul științific de Doctor în Teatru la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș. Profesorul Constantin CHIRIAC este inițiatorul Catedrei de Artă Teatrală, din cadrul Facultății de Litere şi Arte, și fondatorul Platformei doctorale internaționale în artele spectacolului și al managementului cultural din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu. Un aspect important al carierei profesorului Constantin CHIRIAC reprezintă activitatea managerială. Din ianuarie 2000 până în prezent, Domnia Sa deține funcția de Director General al Teatrului Național ”Radu Stanca”. Un rol major îl are domnul Constantin CHIRIAC în dezvoltarea artei teatrale și familiarizarea publicului larg cu cele mai excepționale reprezentații ale artiștilor din România și lume. Din 1993, cu implicarea și sub conducerea directorului general Constantin CHIRIAC, a fost lansat Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate artelor spectacolului din România și Europa Centrală și de Est. Datorită competenței sale manageriale, artistice și academice, meritele Domnului Constantin CHIRIAC au fost recunoscute și apreciate la nivel național şi internațional prin acordarea a numeroase distincții, titluri onorifice și diplome”.

Ceremonia festivă de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA a fost prezidată de Rectorul ASEM, prof. univ.,  dr. hab., academician, Grigore BELOSTECINIC. Au fost prezenţi reprezentanți ai Senatului ASEM și ai facultăților, precum și reprezentanți ai domeniului cultural-artistic, iar în calitate de oaspete de onoare Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu.

La final, publicul a fost delectat cu frumoasele opere interpretate de Corul „Cantabile” al ASEM.