ASEM a semnat un nou ACORD DE COLABORARE

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), în persoana Rectorului, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM şi Asociaţia Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT), în persoana Preşedintelui, Sergiu Manea, au încheiat astăzi 16.06.2022 un Acord de Colaborare, pe domenii de interes comun.

Acordul are ca scop cooperarea bilaterală în domeniul pregătirii, instruirii cadrelor ASEM şi a membrilor APIT prin iniţierea şi demararea programelor comune. Colaborarea de asemenea, vizează schimbul de experienţă între părţi în domeniul turismului, organizarea şi desfăşurarea meselor rotunde, întrunirilor, conferinţelor şi simpozioanelor tematice, precum şi a stagiilor de practică pentru studenţi. 

 

La eveniment, din partea ASEM au mai participat: Victoria COCIUG, Prorector pentru
cercetare și parteneriate, dr., conf. univ.; Roman LIVANDOVSCHI, Decanul Facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”, Elena TURCOV, Şef Departament „Comerț, Turism şi Alimentație Publică”, dr. hab., prof. univ.