ASEM onorată la ANACEC

Prin decizia Consiliului de conducere din 25 iunie 2021, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în temeiul recomandărilor senatelor instituțiilor de învățământ superior și ale recomandărilor Comisiilor de experți, a confirmat titlul științifico-didactic de conferențiar universitar doamnei Olga Tabunscic, conferit de către Senatul ASEM la data de 31 martie 2021.
În baza aceleași decizii, a fost aprobată calitatea de conducător de doctorat doamnelor Lilia Grigoroi, profilul Finanțe, contabilitate, analiza economică, specialitatea 522.02 – Contabilitate; audit, analiză economică și Irina Calugareanu, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.
Sincere felicitări și succese viitoare!