July 2, 2021

Day

Prin decizia Consiliului de conducere din 25 iunie 2021, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în temeiul recomandărilor senatelor instituțiilor de învățământ superior și ale recomandărilor Comisiilor de experți, a confirmat titlul științifico-didactic de conferențiar universitar doamnei Olga Tabunscic, conferit de către Senatul ASEM la data de 31 martie 2021.
Read More