ASEM și Moldtelecom au semnat un ACORD DE COLABORARE

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), în persoana Rectorului, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM şi Moldtelecom, în persoana Directorului General, Alexandru CIUBUC, au încheiat astăzi 30 iunie 2022 un Acord de Colaborare, pe domenii de interes comun.

Obiectivul acordului constă în asigurarea suportului mutual și organizarea în comun a activităților orientate spre realizarea scopurilor prevăzute de către Statutul, Strategiile și Planurile de dezvoltare ale ambelor părți.

La eveniment au mai participat: Victoria COCIUG, Prorectora pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. univ., Inna KIRIAKOVA, Directorul Resurse Umane Moldtelecom și Oxana BARBĂNEAGRĂ, Șef serviciul Marketing, Parteneriate și Carieră, dr., conf. univ.