June 30, 2022

Day

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), în persoana Rectorului, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM şi Moldtelecom, în persoana Directorului General, Alexandru CIUBUC, au încheiat astăzi 30 iunie 2022 un Acord de Colaborare, pe domenii de interes comun. Obiectivul acordului constă în asigurarea suportului mutual și organizarea în comun a...
Read More