Cercetarea, scrierea și argumentarea juridică

În perioada 27 iunie 2022-1 iulie 2022, cadre didactice din cadrul ASEM: Adelina Bîcu, dr., conf. univ., Maria Grâu-Panțureac, dr., lector univ., Lucia Cepraga, dr., conf. univ., participă la formarea ,,Aspecte fundamentale ale cercetării, scrierii și argumentării juridice”, desfășurat în cadrul proiectului ,,Consolidarea cercetării, scrierii și organizării juridice în Republica Moldova”.

Organizatorii, National Center for State Courts (NCSC) și reprezentanții Ambasadei SUA din cadrul Biroului Justiție Penală și Aplicarea Legii (INL), au familiarizat prezența cu proiectele de produse curriculare în vederea adaptării acestora la contextul RM.
Formatorii, profesori de drept, judecători, Jennifer Franklin, Rachel Marley, Timothy Hughes, Mel Flanagan și alții, oferă suport profesorilor de la universitățile din RM, implicate în proiect, pentru a se pregăti de predarea cursului ”CERCETAREA, SCRIEREA ȘI ARGUMENTAREA JURIDICĂ” în anul universitar 2022-2023.