June 28, 2022

Day

În perioada 27 iunie 2022-1 iulie 2022, cadre didactice din cadrul ASEM: Adelina Bîcu, dr., conf. univ., Maria Grâu-Panțureac, dr., lector univ., Lucia Cepraga, dr., conf. univ., participă la formarea ,,Aspecte fundamentale ale cercetării, scrierii și argumentării juridice”, desfășurat în cadrul proiectului ,,Consolidarea cercetării, scrierii și organizării juridice în Republica Moldova”.
Read More