Day

June 28, 2022

Cercetarea, scrierea și argumentarea juridică

În perioada 27 iunie 2022-1 iulie 2022, cadre didactice din cadrul ASEM: Adelina Bîcu, dr., conf. univ., Maria Grâu-Panțureac, dr., lector univ., Lucia Cepraga, dr., conf. univ., participă la formarea ,,Aspecte fundamentale ale cercetării, scrierii...