Concurs de burse pentru elaborarea proiectelor de cercetare individuală în domeniul electoral

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) lansează cea de-a IV-a ediţie a concursului de burse pentru elaborarea proiectelor de cercetare individuală în domeniul electoral.

Programul este destinat tinerilor cercetători preocupaţi de subiecte precum democraţia, alegerile, dreptul electoral etc. CICDE urmează să selecteze  cinci tineri şi/sau tinere cercetătoare, care vor primi o bursă unică de 5000 lei brut per participant pentru elaborarea proiectelor de cercetare. Coordonatorii proiectelor de cercetare – cadrele didactice  de îndrumare sunt remunerate cu un onorariu de 5000 lei. Persoanele selectate vor elabora proiecte de cercetare în perioada martie – octombrie 2022 şi le vor prezenta public în perioada noiembrie-decembrie 2022. Studiile elaborate de tinerii cercetători şi cercetătoare vor fi publicate în culegerea CICDE –  „5 proiecte de cercetare”.

Sunt încurajaţi să participe studentele şi studenţii înmatriculaţi la programele de masterat/doctorat în Ştiinţe ale Comunicării, Administrare Publică, Drept, Istorie, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale sau alte domenii relevante. 

Participanţii şi participantele la concurs urmează să conceptualizeze ideile într-un material cu tematică electorală şi să elaboreze proiecte de cercetare în volum de 25-30 de pagini conform rigorilor CICDE. Tematicile vor fi propuse de către cercetători împreună cu coordonatorii lor şi aprobate de CICDE. În anul 2022 prioritate se oferă temelor axate pe problemele securităţii electrale şi participării tinerilor în alegeri. 

Scopul iniţiativei este de a motiva tinerele talente să exploreze lumea alegerilor, de a contribui la sporirea calităţii cercetătorilor în domeniul electoral, de a creşte capacitatea de expertiză a masteranzilor şi a doctoranzilor şi de a consolida comunitatea tinerilor cercetători interesaţi de subiect. Proiectele de cercetare elaborate vor fi tipărite şi prezentate în cadrul unei conferinţe ştiinţifice. 

Condiţii de eligibilitate: 

Sunt încurajaţi să participe tinerii, cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 30 ani, care sunt studenţi la unul dintre programele de masterat/doctorat la una dintre materiile sus-menţionate. 

Dosarul de participare va cuprinde: 

  • CV (max 2 pagini)
  • Scrisoare de motivare cu indicarea şi argumentarea temei propuse pentru cercetare (max. 2 pagini)
  • Lista publicaţiilor /participărilor la conferinţe ştiinţifice, care să includă şi link-uri active (maxim. 1 pagină)
  • Numele, titilul, funcţia, instituţia şi datele de contact (nr. telefon şi e-mail) ale coordonatorului sau coordonatoarei proiectului de cercetare.

Dosarele de participare la concurs vor fi exepediate în format electronic până pe 15 februarie 2022, în adresa Dr. Arina Kraijdan arina.kraijadan@cicde.md şi la adresa info@cicde.md cu menţiunea  „Concurs – CICDE Proiecte de cercetare”. Pentru întrebări suplimentare, puteţi contacta nr. de telefon +373 79 40 53 73. Detalii privind concursul şi colecţia de publicaţii  „5 proiecte de cercetare” pot fi consultate pe www.cicde.md

Cercetătorii interesaţi de subiectele elctorale pot publica lucrările în revista de analiză, teorie şi cercetare electorală  „Digest electoral” şi participa la conferinţa ştiinşifică anuală CICDE. 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituţie publică, creată de Comisia Electorală Centrală în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral al Republicii Moldova în scopul instruirii şi calificării funcţionarilor electorali, precum şi a altor subiecţi implicaţi în procesul electoral.