Categoria

Burse

Bursa de Excelență a Guvernului Republicii MOLDOVA pentru doctoranzii ASEM

La ultima ședință a Senatului ASEM din anul universitar 2023-2024, care a avut loc la 29 iunie 2024, Rectorul ASEM, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, a înmânat Doctoranzilor ASEM Diplome de Merit...

Bursa Parlamentară Internațională 2025 a Bundestag-ului German, Berlin

Bundestag-ul German oferă pentru tinerii absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova oportunitatea de a beneficia de Bursa Parlamentară Internațională la Berlin, Republica Federală Germania. Programul durează 5 luni (1 martie-31 iulie 2025),...

Înscriere la MIRAI Visiting Japan Program

S-a anunțat deschiderea înscrierii pentru programul MIRAI, care promovează schimburile și înțelegerea asupra Japoniei. Programul MIRAI este un program de schimb pe termen scurt, lansat de Guvernul Japoniei în anul 2015, prin intermediul căruia studenți...

Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (STUDENȚI)

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ASEM! Se lansează concursul de selecție în cadrul Programului ERASMUS+ a studenților Ciclului I, Licență (cu excepția studenților anului I de studii) și Ciclului II, Master, pentru participarea la mobilitatea academică pentru...

StarNet va oferi 25 de burse pentru studenții ASEM în noul an de studii

În data de 23 mai 2024, la ASEM a avut loc semnarea acordului de colaborare între compania StarNet și ASEM. Acordul a fost semnat de către Rectorul ASEM, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru...

Ofertă academică privind studii de masterat și doctorat în China

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova comunică despre lansarea ofertei academice pentru programe de studii de masterat și doctorat în China, cu acoperirea integrală a costurilor aferente de către statul chinez. Informații despre lista...

Concurs de selecție pentru profesori în cadrul programului ERASMUS+

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ASEM! Se lansează concursul de selecție a cadrelor didactice  în vederea participării la mobilitate academică la Universitatea WSB (Polonia) în cadrul proiectului ERASMUS+. Informații legate de Săptămâna Internațională, care se va...

Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (profesori)

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ASEM! Se lansează concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea participării la mobilitate academică la Universitatea UȘAK (Turcia), în cadrul proiectului ERASMUS+. Detalii privind Săptămâna Internațională Erasmus+: https://drive.google.com/file/d/11tFU5v2Fal0Yv-BODvZsBANPnQ_if7tJ/view?usp=sharing. Dosarul de...

Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ pentru studenți și masteranzi

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR ASEM! Se lansează concursul de selecție în cadrul Programul ERASMUS+ a studenților Ciclului I, Licență (cu excepția studenților anului I de studii) și Ciclului II, Master, pentru participarea la mobilitatea academică...

Ambasada SUA oferă burse în cadrul Programului Fulbright

Ambasada SUA în Moldova anunță burse anuale de studiu și cercetare pentru anul universitar 2025-2026 în cadrul Programului Fulbright. Primul program Fulbright Foreign Student Program este pentru o bursă de masterat plătită în totalitate la...
1 2 3 4