Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ pentru STUDENȚI și MASTERANZI

Programul ERASMUS+ lansează concursul de selecție a studenților Ciclului I, Licență (cu excepția studenților anului I de studii) și Ciclului II, Master, pentru participarea la mobilitatea academică pentru anul academic 2023 – 2024, semestrul II.

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la concursul de selecție – https://slink.ro/CGUwx
  • CV – Curriculum Vitae, model Europass (în limba engleză)
  • Adeverință de student ASEM (solicitată din decanat)
  • Situația academică (solicitată din decanat pentru Licență sau diploma și suplimentul la diploma de licență pentru Master)
  • Scrisoare de motivare (în limba engleză)
  • Certificat ce atestă cunoașterea limbii engleze – nivelul minim B2 (solicitat din decanat)
  • Copia pașaportului (valabil pe perioada mobilității)

Detalii:

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.

Documentele componente a dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronica a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal. În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).   

Data limită: 25 septembrie 2023

Informații suplimentare:

www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 706
Tel. 022 402 743, international@ase.md