Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ pentru STUDENȚI și MASTERANZI – prelungirea termenului de înscriere

Concursul de selecție în cadrul Programul ERASMUS+ a studenților Ciclului I, Licență (cu excepția studenților anului I de studii) și Ciclului II, Master, pentru participarea la mobilitatea academică pentru anul academic 2023 – 2024, semestrul II, este prelungit până la data de 29 septembrie 2023.
Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:
· Cerere de înscriere la concursul de selecție: https://krutty.com/sxv7O
· CV – Curriculum Vitae, model Europass (engleză)
· Adeverință (de student ASEM)
· Situația academică (solicitată la decanat pentru Licență sau diploma și suplimentul la diploma de licență pentru Master)
· Scrisoare de motivare (engleză)
· Certificat ce atestă cunoașterea limbii engleze – nivelul minim B2 (solicitat la decanat)
· Copia pașaportului (valabil pe perioada mobilității).

Detalii:
Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.
Documentele componente a dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronica a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal. În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).

Informații suplimentare:

www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 706
Tel. 022 402 743, international@ase.md