Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ pentru STUDENȚI și MASTERANZI

Programul ERASMUS+ lansează concursul de selecție a studenților Ciclului I, Licență (cu excepția studenților anului I de studii) și Ciclului II, Master, pentru participarea la mobilitatea academică pentru anul academic 2023 – 2024, semestrul I.

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la concursul de selecție
  • CV – Curriculum Vitae, model Europass (engleză)
  • Adeverință de student ASEM (solicitată la decanat)
  • Situația academică (solicitată la decanat pentru Licență sau diploma și suplimentul la diploma de licență pentru Master)
  • Scrisoare de motivare (engleză)
  • Certificat ce atestă cunoașterea limbii engleze – nivelul minim B2 (certificatul poate fi ridicat de la decanat)
  • Copia pașaportului (valabil pe perioada mobilității)
Detalii:

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.

Documentele componente ale dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronică a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal. În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).  

Data limită de aplicare: 5 iunie 2023

Cererea de înscriere la concurs poate fi descărcată aici: https://docs.google.com/document/d/1BJ__zDk6TPmAldGK0d5yJiVdL6e-QmPG/edit

 Informații suplimentare:

www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 714
Tel. 022 402 834, international@ase.md