Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (STUDENȚI)

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ASEM!

Se lansează concursul de selecție în cadrul Programului ERASMUS+ a studenților Ciclului I, Licență (cu excepția studenților anului I de studii) și Ciclului II, Master, pentru participarea la mobilitatea academică pentru anul academic 2024 – 2025, semestrul I.

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:

Detalii:

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului. Documentele componente a dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronica a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal. În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).  

Data limită: până la 24 iunie 2024.

Oportunitățile de mobilitate sunt disponibile după cum urmează:

Informații suplimentare:

www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 706
Tel. 022 402 743, international@ase.md