Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (studenți şi masteranzi)


ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ASEM!!!

Se lansează concursul de selecție a studenților pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023 (semestrul I).

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:
  • Cerere de înscriere la concursul de selecție
  • CV – Curriculum Vitae, model Europass (engleză)
  • Adeverință (de student ASEM)
  • Situaţia academică (solicitată la decanat pentru Licență sau diploma și suplimentul la diploma de licență pentru Master)
  • Scrisoare de motivare (engleză)
  • Certificat ce atestă cunoaşterea limbii engleze – nivelul minim B2
  • Copia paşaportului (valabil pe perioada mobilității)
Detalii:

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.

Documentele componente a dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronica a Biroului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal. În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).

Data limită de aplicare:  3 Mai 2022

Informaţii suplimentare:
www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 714
Tel. 022402834, international@ase.md

  Universitatea gazdă Domeniul/specialitatea Ciclul de studii Numărul de burse Perioada și durata
1. Ludwigshafen University of Business and Society

Germania

– Business si Administrarea Afacerilor

– Economie

– Management

Licență

Master

2 Semestrul I al anului academic 2022-2023
Durata – 5 luni