Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (studenți)

Se lansează concursul de selecție a studenților pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023 (semestrul I).

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la concursul de selecție
  • CV – Curriculum Vitae, model Europass (engleză)
  • Adeverință (de student ASEM)
  • Situaţia academică (solicitată la decanat pentru Licență sau diploma și suplimentul la diploma de licență pentru Master)
  • Scrisoare de motivare (engleză)
  • Certificat ce atestă cunoaşterea limbii engleze (un avantaj este cunoașterea limbii italiene) – nivelul minim B2
  • Copia paşaportului (valabil pe perioada mobilității)

Detalii:  Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului. Documentele componente ale dosarului urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronica a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md, gurschi.inga.leonid@ase.md  și depuse personal. 

În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului, Facultatea de origine, Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).

Data limită: 28 iunie 2022  

Informaţii suplimentare:
www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 714
Tel. 022402834, international@ase.md