Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (studenți şi masteranzi)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ASEM!!!

Se lansează concursul de selecție a studenților pentru participarea în mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+, pentru anul academic 2021 – 2022 (semestrul II).

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:

● Cerere de înscriere la concursul de selecție (poate fi descărcată aici)

● CV – Curriculum Vitae, model Europass (engleză)

● Adeverință (de student ASEM)

● Situaţia academică (solicitată de la decanat pentru studenţii ciclului I, Licență sau diploma de absolvire și suplimentul pentru cicul II, Master)

● Scrisoare de motivare (engleză)

● Certificat ce atestă cunoaşterea limbii engleze – nivelul minim B2 (poate fi descărcat aici)

● Copia paşaportului (valabil pe perioada mobilității)

Detalii: Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.

Documentele componente ale dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronică a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal.

În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).

Data limită: 26 Octombrie 2021

Informaţii suplimentare:

www.ase.md

Serviciul Relaţii Internaționale ASEM, Str. Banulescu-Bodoni 59,

Blocul B, of. 714

Tel. 022402743, 022402834, international@ase.md