Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (studenți)

Se lansează concursul de selecție a studenților pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul academic 2021 – 2022 (semestrul II).
Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:
Detalii:

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.

Documentele componente a dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronica a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal (ASEM, Blocul B, Oficiul 706). În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).  

Data limită: 19 Noiembrie 2021

Informaţii suplimentare:
www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 706
Tel. 022402743, international@ase.md