Conferinţa Știinţifică Internațională STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ (ediţia a VII-a)

Departamentul Management și Antreprenoriat organizează Conferinţa Știinţifică Internațională STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ (ediţia a VII-a), eveniment care va avea loc în format mixt pe 9-10 iunie 2022 (inițial a fost planificat pentru 25 – 26 martie 2022).

Conform planului manifestărilor ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova preconizate pentru anul 2022 își propune să asigure un larg schimb de experiență între specialiști din diferite domenii privind elaborarea și dezvoltarea unor strategii și politici de management pentru organizațiile din Republica Moldova în contextul integrării țării noastre în Uniunea Europeană.

În prezent pentru participare la lucrările conferinței au fost depuse cereri și prezentate comunicări a peste 100 de autori, printre care cadre didactice de la ASEM, precum și din alte instituții universitare din țară și peste hotare.

Conference Programme
Conference meeting in Teams