June 7, 2022

Day

În scopul schimbului de experienţe şi bune practici şi a intensificării colaborării între comunităţile academice, un grup de profesori din cadrul ASEM îşi desfăşoară stagiul de perfecţionare la ASE Bucureşti. Profesorii de la ASEM au participat în cadrul unei întâlniri de protocol cu Prorectorul pe Relaţii Internaţionale Prof. univ. dr., Marius PROFIROIU, decanul facultăţii Economie...
Read More