Consolidarea parteneriatului dintre ASEM și MAIB

Astăzi, 18.05.2022 a avut loc o întrevedere dintre Conducerea ASEM și reprezentanții MAIB, unde a fost apreciat la un nivel înalt aportul MAIB la dezvoltarea capacităților instituționale, profesionale și științifice a mediului academic ASEM. În cadrul discuțiilor, au fost gradual analizate mai multe platforme de colaborare, prin prisma cărora se poate consolida parteneriatul dintre ASEM și MAIB:

1. Platforma instituțională ce se referă la crearea și dezvoltarea unui spațiu Student Hub ASEM, destinat dezvoltării abilităților practice ale studenților ASEM în domeniul activității bancare, dar și consolidarea nivelului de educație financiară a beneficiarilor de servicii bancare.

2. Platforma educațională, care asigură suportul spre racordarea programelor de studii la cerințele pieței muncii, prin consultarea curriculelor disciplinelor din domeniul bancar la ciclul I și II, oferirea programelor de practică studenților, a unor seminare/lecții de aprofundare a cunoștințelor din domeniul bancar.

3. Nivelul cercetării științifice, care oferă posibilitatea colaboratorilor MAIB să colaboreze cu cercetătorii din cadrul ASEM în proiecte de cercetare, dezbateri în cadrul conferințelor științifice cu publicarea lucrărilor în revistele ASEM, consolidarea capacităților de cercetare a ASEM și MAIB.

În urma discuțiilor, s-a reiterat necesitatea continuității colaborării dintre ASEM și MAIB pe toate platformele menționate, cu dezvoltarea unor subiecte în mod special, și anume: Inițierea unui parteneriat în cercetare științifică dintre ASEM și MAIB:

1. Continuitatea programelor de practică pentru studenți

2. Continuarea orelor practice pentru creșterea alfabetizării financiare a studenților ASEM

3. Formarea și consolidarea unui parteneriat pe platforma cercetării științifice

4. Dezvoltarea unui program la ciclul II în domeniul Finteh.