Consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri francofon și alte entități în vederea alinierii conținutului programelor de studii la cerințele pieții muncii

În cadrul manifestărilor ştiinţifice prilejuite de Ziua ASEM și Ziua Economistului, sub genericul “Consolidarea relaţiilor cu mediul francofon de afaceri şi alte entităţi în vederea alinierii conţinutului programelor de studii la cerinţele pieţei muncii”, la 21 septembrie curent, a avut loc o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor entităţilor economice, cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţi ai filierii francofone.

La deschiderea evenimentului, Victoria Cociug, dr., conf. univ., Prorector pentru Cercetare şi Parteneriate, a menţionat: „Asemenea activităţi sunt binevenite în vederea fortificării parteneriatelor dintre mediul academic, beneficiarii direcţi ai programelor de studii şi mediul economic.”

Claudia Vişan, Şef al Biroului național al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF-Moldova) a adus la cunoştinţa celor prezenţi despre oportunităţile şi beneficiile de implicare a tuturor actorilor în proiectele francofone. Astfel, în cel mai apropiat timp, la ASEM va fi creat un Centru de angajabilitate francofon în vederea implementării acțiunilor comune francofone.

Activitatea a continuat cu discursurile invitaţilor:

  • Simon RIGO, responsabil de cooperarea universitară Franţa-Republica Moldova în cadrul CCI.
  • Anton LUNGU, şef al Secției Coperare economică şi sectorială, Direcţia Integrare Europeană, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
  • Tatiana NIȚĂ, director al companiei One Note SRL
  • Cristian GORGOI, reprezentant al SRL Sandriliona
  • Irina BASIUL, manger marketing Lactalis Alba.

La final, moderatoarea evenimentului Larisa Dodu-Gugea, dr., conf. univ., Decanul Facultăţii „Relaţii Economice Internaţionale”, a menţionat despre impactul organizării mesei rotunde în vederea identificării formulelor eficiente de colaborare a entităților naționale, internaționale cu beneficiarii programelor de studii, la etapa de încadrare a tinerilor pe piața muncii.

Organizator: Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”, ASEM