Două programe de studii superioare de master ale ASEM, acreditate de ANACEC

Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare a luat decizia de acreditare a două programe de studii superioare de master ale Academiei de Studii Economice din Moldova, şi anume:
  • Managementul informaţional, forma de învăţământ cu frecvenţă, pentru o perioadă de 5 ani;
  • Securitatea sistemelor informatice, forma de învăţământ cu frecvenţă, pentru o perioadă de 5 ani;

Prezentă la evenimentul de înmânare a Certificatelor de evaluare externă a calităţii, a fost Dna Prim-Prorector Angela CASIAN, prorector cu activitate didactică, dr., conf. univ.