Echipa ASEM într-o vizită de studiu în Regensburg, Germania

În perioada 19-24 iunie 2023, membrii consorțiului proiectului MHELM ( proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management” – MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei) au realizat o vizită de studiu în orașul Regensburg, Germania.

Vizita de studiu a fost organizată de partenerii proiectului – Institutul de Studii Sociale (ISOB) din Regensburg, iar echipa a fost constituită din  rectori, prorectori, manageri, profesori universitari din cadrul instituțiilor superioare de învățământ din Republica Moldova.

ASEM a fost reprezentată de Angela CASIAN, prim – prorector, prorector cu activitatea didactică, Ala COTELNIC, profesor universitar, Departamentul „Management și Antreprenoriat”, coordonator instituțional al proiectului, Irina DOROGAIA, conferențiar universitar, Departamentul „Management și Antreprenoriat”.

A fost realizată vizita în cadrul unei subdiviziuni din Universitatea Regensburg, numită MINT-Labs. MINT este un acronim pentru Matematică, Informatică, Științe Naturale și Tehnologie, și reprezintă domeniile de studiu și cercetare în aceste discipline. MINT-Labs oferă studenților și cercetătorilor acces la echipamente și tehnologii moderne pentru a desfășura experimente, activități practice și proiecte legate de domeniile MINT. 

Vizita de studiu a fost axată pe găsirea soluțiilor, proiectarea activităților care ar facilita sustenabilitatea rezultatelor atinse în proiectul MHELM. Importanța sustenabilității proiectului constituie criteriul, care aduce proiectului nu numai credibilitate în procesul de evaluare, dar și măsura în care acesta are condiții să existe și după încheierea finanțării. Agenda a fost plină de activități, subordonate scopului de a  forma o viziune și un plan de sustenabilitate a Programului de formare continuă „Leadership și management” dezvoltat în cadrul proiectului MHELM. În acest context au fost prezentate rezultatele proiectului ce țin de dezvoltarea și realizarea cursului de formare profesională continuă „Leadership și Management”, care a fost urmat de 258 manageri universitari din universitățile din Republica Moldova. Au fost prezentate rezultatele activităților proiectului analog din alte țări, precum Maroc, Slovenia, Marea Britanie și Indonezia.

Agenda vizitei a fost una plină cu activități atât academice, cât și culturale. Membrii delegației au avut întrevederi cu Președinția Universității din Regensburg, au realizat un tur al companiei BMW Group din Regensburg.