Day

July 12, 2023

Festivitatea de absolvire ASEM,  PROMOȚIA 2023

În aceste zile Academia de Studii Economice din Moldova a sărbătorit realizările și succesele celor 1117 ABSOLVENȚI ai PROMOȚEI 2023! Absolvenții au strălucit în toată splendoarea lor, îmbrăcați în robe academice, pregătiți să-și primească recunoașterea...

Echipa ASEM într-o vizită de studiu în Regensburg, Germania

În perioada 19-24 iunie 2023, membrii consorțiului proiectului MHELM ( proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management” – MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea...