În ASEM s-a desfăşurat Lecția publică – Ediții pseudoștiințifice și cum eviți revistele prădătoare

În cadrul manifestărilor ştiinţifice prilejuite de Ziua ASEM și Ziua Economistului, astăzi 19 septembrie 2022, s-a desfăşurat Lecția publică „Ediții pseudoștiințifice și cum eviți revistele prădătoare”.

Evenimentul a început cu mesajele de salut şi de conţinut tematic a Prorectorului pentru Cercetare şi Parteneriate, Victoria COCIUG, dr., conf. univ. şi a Rectorului Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM.

Speakerul evenimentului – Gheorghe CUCIUREANU, dr.hab., Șef Direcţie evaluare în cercetare şi inovare a ANACEC a adus în discuţie subiecte precum:

• Ce sunt edițiile pseudoștiințifice (prădătoare)?
• De ce sunt dăunătoare publicațiile pseudoștiințifice?
• De ce a luat amploare acest fenomen?
• Evaluarea (recenzarea) – elementul care face diferența
• Liste ale edițiilor prădătoare
• Inițiativa „Think. Check. Submit” ş.a.

La eveniment au participat cercetători, doctoranzi, studenţi, autori de articole și comunicări la conferințe.