În ASEM s-a desfăşurat Seminarul practico-ştiinţific „Marketingul în era digitală: tendinţe, probleme, oportunităţi”

În cadrul manifestărilor ştiinţifice prilejuite de Ziua ASEM și Ziua Economistului, pe 20 septembrie 2022, s-a desfăşurat Seminarul practico-ştiinţific „Marketingul în era digitală: tendinţe, probleme, oportunităţi” ediţia a III-a.

Evenimentul a fost deschis de Oxana SAVCIUC, dr., conf. univ., Şef Departament „Marketing şi Logistică”, care a venit cu mesaj de salut şi de conţinut tematic, prezentând noile tendinţe în marketing, provocate de criza COVID-19 şi războiul din Ucraina.

În discursul său, Victoria COCIUG, dr., conf. univ., Prorector pentru Cercetare şi Parteneriate, a salutat iniţiativa organizării unui astfel de eveniment, în contextul în care digitalizarea este un subiect şi o preocupare de actualitate, îndeosebi în domeniul marketingului.

Evenimentul a adus în discuţie tendinţele la moment ale marketingului, abordări noi şi strategii eficiente pentru campanii de succes, unde specialiştii din domeniul real au împărtăşit tactici, trenduri în marketingul digital, cele mai noi idei de promovare online ş.a.

În cadrul comunicărilor au fost abordate subiecte precum:
  • Viziune asupra definirii și structurii canalelor și mediilor de comunicare în marketingul integrat
  • Marketingul secolului XXI
  • Marketingul bancar în era digitală
  • Marketing ecologic și dezvoltarea durabilă
  • Tehnici de Copywriting și Content Writing
  • Eficiența promovării produselor și serviciilor prin rețele sociale: cercetare în baza companiilor mici și mijlocii din Moldova etc.
Organizator: Departamentul „Marketing şi Logistică”, Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, ASEM.