La Mulți Ani, Mult Stimate Domnule Rector, Grigore BELOSTECINIC!

Grigore BELOSTECINIC

Astăzi, Rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Grigore BELOSTECINIC, își sărbătorește ziua de naştere.

La această înaltă semnificaţie a momentului, întreaga comunitate academică este onorată să Vă adreseze, Domnule Rector, cordiale felicitări și urări de sănătate, prosperitate, izbândă şi perseverență, însoțite de profunde sentimente de respect și admirație față de calitățile intelectuale, profesionale și morale pe care le demonstrați. Vă dorim ca toate lucrurile minunate, care V-au împlinit viaţa, să cunoască o continuitate frumoasă.

Reprezentant de elită al comunității științifice din țară și de peste hotare, Om de aleasă cultură şi ţinută, rafinament şi modestie, un inegalabil şi neobosit căutător al idealurilor ştiinţifice, Dumneavoastră, domnule Rector, ați demonstrat remarcabile capacităţi manageriale, aflându-vă la cârma ASEM timp de două decenii. Promotor al științei, învățământului și reformelor economice, sunteți un model de profesionalism, abnegație, consacrare, exemplu de corectitudine, iar rezultatele științifice de excepție V-au plasat binemeritat în rândul personalităților notorii.

La Mulţi Ani cu noi performanţe, liniște, satisfacție din munca nobilă pe care o practicați și plinătate spirituală, Mult Stimate Domnule Rector, Grigore BELOSTECINIC!

Urmărește-ne pe Facebook