MEDALIONUL LITERAR-ARTISTIC „ION HADÂRCĂ – UN CAVALER AL METAFOREI”

Biblioteca Științifică ASEM a organizat Medalionul literar-artistic „Ion Hadârcă – un cavaler al metaforei”. La eveniment a participat Ion HADÂRCĂ scriitor, poet, publicist, politician, intelectual de marcă, personalitatea și patriotul care a contribuit la proclamarea suveranității și independenței Republicii Moldova. Dna Natalia CHERADI dr., director al BȘ ASEM a moderat evenimentul.

Prorectorul pentru cercetare și parteneriate a ASEM Dna Victoria COCIUG, dr., conf. univ. a adrest un mesaj de salut din partea administrației ASEM.

Dna Maria ȘLEAHTIȚCHI, dr. hab., directorul Muzeului Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu”, a menționat că evenimentul se încadrează cu succes în cadrul Proiectului Național de Promovare a Lecturii CARTEA DESCHISĂ, desfășurat sub patronajul Președintei RM Maia SANDU.

În cadrul evenimenului a avut loc prezentarea cărții „Ruinele și runele războiului: cronica primelor 101 zile de agresiune rusă”, în care sunt descrise cronologic primele zile și luni de război, oglindind expres datele esențiale, tendințele, reacțiile diplomatice, ruinele dezastrului, precum cele din Bucea și Izium, dar și runele faptelor eroice ale unui mare popor, care ține piept unei uriașe mașini de război și apără o Europă întreagă de pericolul unei catastrofe umane fără de precedent.

Dl Ion HADÂRCĂ a relatat cum a fost scris jurnalul, menționând: „M-a marcat, în primul rând, ceea ce s-a întâmplat la Bucea, Irpin, nişte tragedii inimaginabile. Am urmărit cu înfrigurare ceea ce s-a întâmplat în jurul staţiei atomice de la Zaporojie”.

Dna Angela AMORȚITU, bibliotecar principal, BȘ ASEM, a făcut o trecere în revistă a activității și creației Dlui Ion Hadârcă, despre care criticul literar Mihail Dolgan, spunea: „Poet liric şi politician de marcă, care nu confundă poeticul cu politicul, nici politicul cu poeticul”.

Studenţii de la Facultățile Finanțe, Contabilitate și elevii Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM au avut un recital literar-muzical de poezie şi cântece pe versurile lui Ion HADĂRCĂ.

În cadrul evenimentuli a fost organizată expoziția de carte „Ion HADÂRCĂ – un cavaler al metaforei”, ce a inclus opera literară, publicistica și cărțile pentru copii ale autorului. La sfârșitul evenimentului dl Ion HADÂRCĂ a oferit autografe.