Ministrul MEC, Anatolie Topală prezent în ASEM la evenimentul de lansare a subproiectului „Tehnologii ale Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru Inteligenţa în Afaceri”

Cu obiectivul de consolidare a capacității Academiei de Studii Economice din Moldova, în învățarea bazată pe necesitățile ce apar în mediul de afaceri și consolidarea excelenței academice în Tehnologii ale informației şi comunicațiilor (TIC), astăzi, 13.12.2022, în ASEM a fost lansat subproiectul „Tehnologii ale Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru Inteligenţa în Afaceri (TICpIA)”, finanţat de Guvernul Republicii Moldova în cadrul proiectului „Învățământul superior din Moldova” implementat de Ministerul Educației şi Cercetării al Republicii Moldova în perioada 2020-2025.

Prezent la eveniment, Ministrul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Anatolie Topală a adresat felicitări întregii comunităţi academice ASEM pentru câştigarea proiectului, menţionând că acesta este destinat pentru dotări, dar totodată pentru eficientizarea programelor de studiu, rezultatul final al investiţiilor fiind îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi o mai bună pregătire a resursei umane. Totodată, Dl. Ministru a venit cu îndrumarea către tineretul studios de a depune eforturi pentru însuşirea materiei, întrucât anii studenţiei sunt temelia unei cariere de succes.

Rectorul ASEM, Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM, în discursul său a menţionat importanţa implementării subproiectului, subliind că acest pachet de susţinere financiară pentru consolidarea infrastructurii  va veni cu plus valoarea în pregătirea resurselor umane prin cercetare.

Eugeniu Sinchevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova a apreciat potenţialul ASEM-ului, accentuând că învăţământul superior trebuie să fie o prioritate, întrucât viitoarea generaţie şi viitorii profesionişti se formează anume la această etapă.

De asemenea, Prorectorul pentru Cercetare şi Parteneriate, Victoria Cociug, dr., conf. univ. a prezent situaţia actuală a academiei la capitolul cercetare ştiinţifică şi proiecte în derulare.

Cu o informaţie amănunţită despre subproiectul „Tehnologii ale Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru Inteligenţa în Afaceri (TICpIA)” a venit Zinovia Toacă, dr., conf. univ., Decan al „Facultăţii Tehnologii Informaţionale şi Statistică Economică”.

Proiectul reprezintă o investiție în valoare de peste 629 de mii de euro, oferită de Guvernul Republicii Moldova instituției, în bază de concurs, în cadrul Proiectului „Învățământul superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu sprijinul Băncii Mondiale.

Realizarea acestui proiect va contribui la reformarea ofertei educaționale a ASEM în domeniul TIC, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, cu racordarea la nevoile pieței locale și ale domeniului de afaceri, precum și implementarea TIC în activitățile de predare și învățare.