Necrolog Ion COTORCEA

Cu profund regret, Academia de Studii Economice din Moldova anunță despre trecerea în lumea celor drepți, a celui care a fost Ion COTORCEA, dr., conf. univ., ex-Prorector cu activitate didactică, ASEM, Şef Catedră „Analiza Activității Economico-Financiare”, în anii 1991-1992.

Calităţile deosebite, înalta responsabilitate, înalta moralitate profesionalismul şi  perseverenţa de care a dat dovadă de-a lungul activităţii rămân a fi un exemplu. Fiind un un intelectual prestigios, cu o concepție de viață şi de muncă inconfundabilă a lăsat o amprentă puternică asupra tuturor.

Exprimăm sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace.