October 19, 2021

Day

Cu profund regret, Academia de Studii Economice din Moldova anunță despre trecerea în lumea celor drepți, a celui care a fost Ion COTORCEA, dr., conf. univ., ex-Prorector cu activitate didactică, ASEM, Şef Catedră „Analiza Activității Economico-Financiare”, în anii 1991-1992. Calităţile deosebite, înalta responsabilitate, înalta moralitate profesionalismul şi  perseverenţa de care a dat dovadă de-a lungul...
Read More
Stimați colegi, Departamentul „Management și Antreprenoriat” și Departamentul „Comerț, Turism şi Alimentație Publică”, din cadrul Facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA, organizează a 7-a ediție a Simpozionului științifico-practic dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII - 2021.
Read More