Peste 100 de cadre universitare din 18 universități s-au reunit în Workshopul COMPASS, organizat de ASEM, în perioada 3-5 mai

În perioada 3-5 mai 2022, Academia de Studii Economice din Moldova, în colaborare cu European University Continuing Education Network (EUCEN), Belgia, a organizat al treilea Workshop Naţional în cadrul proiectului ERASMUS+, COMPASS. 

Evenimentul s-a desfășurat în format mixt (offline + online), ceea ce a permis conectarea la eveniment atât a cadrelor universitare din Moldova cât și a celor din Austria, Finlanda, Italia, Spania, India, Rusia.  La eveniment, alături de cadrele universitare au participat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, a Consiliului Rectorilor din RM, dar și reprezentanți ai mediului de business. 

În cadrul evenimentului, speakerii au abordat subicte de importanță majoră pentru dezvoltarea Învățământului pe Parcursul Vieții în Moldova: 

 • Formarea continuă a cadrelor universitare: experiența UCM, Lucila FINKEL, Universitatea Complutense din Madrid, Spania;
 • Dezvoltarea ULLL in Georgia: studiu de caz TSU, Keti TSINTSADZE, Universitatea de Stat din Tbilisi „Ivane Javakhishvili”, Georgia; 
 • Dezvoltarea programelor de formare continuă a cadrelor universitare: experienta UPSC, Elena TAP, UPSC, Moldova
 • Regulamentul formarii continue a cadrelor universitare, Ala Luca, MECC, Moldova;
 • Analiza grupului țintă al cursului LLL folosind abordarea persoanei pentru a câștiga empatie, Isabell GRUNDSCHOBER, Universitatea de Formare Continuă din Krems, Austria;
 • Strategii de marketing folosite pentru promovarea cursurilor LLL, Grigore FORTUNA, compania Fortuna Media Grup SRL, Moldova;
 • Creșterea adaptabilității și accesibilității cursurilor LLL prin digitalizare, Tatiana BUCOS, ASEM, Moldova; 
 • Autorizarea și acreditarea cursurilor LLL ca instrument de marketing, Adelina GHETIU, USEFS, Moldova;
 • Dezvoltarea programelor ULLL: concept, metodologie, experiență (studiu de caz UCCM), Sofia CAPATINA, Liliana DANDARA, UCCM, Moldova;
 • Experiență în dezvoltarea, organizarea și implementarea cursurilor de formare continuă în cadrul proiectului COMPASS, Raisa COVRICOVA, USComrat, Moldova;
 • Specificul grupului țintă a programelor de formare continuă oferite de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Marina VALUEVA, AMTAP, Moldova;
 • Participarea organizațiilor private la educația continuă a adulților: experiență și provocări, Stela CARAMAN, compania Proactive, Moldova;
 • Companiile – grup țintă a programelor ULLL, Inga Galben, compania KeyIVR, Moldova. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Towards European University Lifelong Learning Model in Moldova/COMPASS, co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr proiect 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. 

Scopul proiectului: Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova.

Coordonator proiect: Academia de Studii Economice din Moldova

Alți parteneri din Republica Moldova: 

 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Universitatea de Educație Fizică și Sport
 • Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”
 • Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova
 • Universitatea de Stat din Comrat
 • Consiliul Rectorilor din Moldova
 • Ministerul Educației si Cercetării din Moldova

Parteneri UE: 

 • European University Continuing Education Network (Belgia)
 • Universitatea din Turku (Finlanda)
 • Universitatea de Formare Continuă din Krems (Austria)
 • Universitatea din Graz (Austria)
 • Institutul de Cercetări și Dezvoltare Politică Europeană (Slovenia)
 • Universitatea din Barcelona (Spania)
 • Universitatea din Genova (Italia)
 • Universitatea din Brest (Franța)

Durata implementare proiect: 15/11/2018 – 14/11/2022

Web proiect: http://compass-project.md