Piotr Buła, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar, Prorector al Universității de Economie din Cracovia – Doctor Honoris Causa al ASEM

În Galeria de onoare a personalităților care dețin titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Academiei de Studii Economice din Moldova, în data de 24 septembrie 2021, a fost inclus un nou nume, cel al domnului Piotr Buła, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar, Prorector al Universității de Economie din Cracovia.

Decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova de acordare a titlului onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Prorector Piotr Buła reprezintă o recunoaștere explicită a valorii profesionale şi academice, dar și a meritelor deosebite în menținerea și dezvoltarea unor relații de colaborare dintre ASEM şi Universitatea de Economie din Cracovia. Este de apreciat implicarea și dedicația Domniei Sale în activitățile științifice ale comunității de cercetători ai ASEM, prin rolul de membru al colegiului de redacție a revistei „Economica”, prin participarea la ședința Consiliului Științific Specializat și multe alte activități.

Este important pentru comunitatea academică ASEM, faptul că profesorul Piotr Buła, a fost apreciat în data de 30 septembrie 2016, prin Hotărârea nr. 286 „Pentru merite notorii în activitatea îndelungată în domeniul economiei” și decorat cu medalia Jubiliară a Academiei de Științe a Moldovei. Acest lucru a contribuit incontestabil la fortificarea relațiilor de parteneriat și consolidarea conexiunilor dintre membrii comunităților noastre academice.

Domnul profesor Piotr Buła este cunoscut ca autor şi coautor a peste 150 de publicații științifice, lucrări de cercetare și proiecte de implementare, precum și 44 de publicații de presă și opinii ale experților. Publicațiile științifice menționate mai sus se referă la domeniul organizării și managementului, în special: managementul riscurilor, audit intern, guvernanță corporativă, strategie de management, audit logistic și managementul întreprinderilor cu risc crescut. Este autor a multor analize și publicații în domeniul consultanței economice pentru întreprinderi și sectorul public.

Un aspect important al carierei profesorului Piotr Buła reprezintă activitatea administrativ-managerială. Astfel, domnul Piotr Buła deține mai multe funcții importante, precum:

– prorector pentru proiecte și cooperare la Universitatea de Economie din Cracovia;

– conferențiar universitar (profesor asociat) și șef în Departamentul de Management Internațional la Institutul de Management, Colegiul de Management și Calitate din cadrul Universității de Economie din Cracovia;

– profesor principal de cercetare în Departamentul de Management al Afacerilor, Colegiul de Afaceri și Economie, Universitatea din Johannesburg;

– membru al Comitetului de Științe de Organizare și Management al Academiei Poloneze de Științe;

– fost director al Școlii de afaceri din Cracovia la Universitatea de Economie din Cracovia (CSB CUE) – studii postuniversitare și MBA.

Datorită competenței sale academice și manageriale, profesorul Piotr Buła este o una din personalitățile notorii ale învățământului superior polonez, fiind ales membru al mai multor organizații internaționale care asociază profesori din domeniul managementului internațional și al școlilor de afaceri.

Meritele domnului Piotr Buła au fost recunoscute de comunitatea academică națională şi internațională prin acordarea a numeroase distincții, titluri onorifice și diplome.

Decernarea titlului onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA al Academiei de Studii Economice din Moldova de către SENATUL ASEM Domnului Piotr Buła va contribui la deschiderea de noi perspective de colaborare între ASEM şi Universitatea de Economie din Cracovia.