Profesorul universitar Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., academician – Doctor Honoris Causa al USPEE

Senatul Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” a oferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa Profesorului universitar Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., academician, rector al ASEM în perioada 2001-2022.
Titlul a fost acordat pentru contribuţiile excepţionale aduse în domeniul economiei, pentru merite deosebite în cercetare şi în activitatea didactică. În Laudatio, rostit de Gheorghe AVORNIC, dr. hab., prof. univ., Rector al USPEE, au fost trecute în revistă meritele și realizările de excepție ale domnului profesor Grigore BELOSTECINIC. Evenimentul a avut loc pe 1 iulie 2022, în contextul aniversării a 25 de ani de la fondarea Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.